Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja


Začiatok riešenia:01.01.2022
Koniec riešenia:31.12.2024
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0085/22
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Naďa Beronská