Vibroizolácia vodiča/operátora v predo-zadnom smere pomocou pasívnych, aktívnych alebo semi-aktívnych vibroizolačných systémov


Začiatok riešenia:01.01.2006
Koniec riešenia:31.12.2008
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/6161/27
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Juraj Stein
Vypracovali sa modely ľudského tela v predo-zadnom smere a v priečnom smere, rešpektujúce reakciu od volantu, ktorých parametre závisia od intenzity budenia. Získané poznatky sa použili pre simuláciu kmitania odpružených sedadiel vodičov v koľajovom vozidle a v cestnom vozidle. Dôkladne sa preskúmali podmienky korektného použitia modelov Coulombovského suchého trenia vo všeobecnom oscilátore s jedným stupňom voľnosti, osobitne z hľadiska vzniku chaotických oscilácií.

V oblasti modelovania a analýzy pozdĺžnych nerovností povrchu vozovky sa analyzoval vplyv neštandardných profilov vozovky a vlnitosti na ukazovatele nerovnosti profilu vozovky ako aj na odozvu kmitania na vozidle. Taktiež sa navrhol nový spôsob klasifikácie nerovnosti profilov vozoviek. Porovnali sa neistoty určovania ukazovateľov nerovnosti.

V spolupráci s Ústavom merania SAV sa vyhotovil kompaktný merací systém na báze trojkomponentných MEMS akcelerometrov na meranie vibrácií vo vozidle a na stanovenie dynamických vlastností sedadla.
 
Pozri aj štúdiu