Vibrácia vodiča/operátora v dvoch smeroch pomocou pasívnych, aktívnych alebo semiaktívnych vibroizilačných systémov s ohľadom na vlastnosti reálneho budenia od vozovky, terénu a pohonnej jednotky


Začiatok riešenia:01.01.2010
Koniec riešenia:31.12.2012
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0075/10
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Juraj Stein
Navrhol sa rovinný mechanický model sediaceho človeka, ktorý indikoval výrazné zlepšenie ako doterajšie modely. Navrhlo a simulačne sa overilo predo-zadné odpruženie sedadla vodiča s nelineárnym tlmičom, robustné pri ustálených ako aj impulzných dejoch. Simulačnými metódami sa vyriešilo znižovanie vibrácií pomocou dvoch typov elektromagnetického akčného člena. Dosiahlo sa 3,5, resp. 7,5-násobné zníženie vibrácií pružného rámu rotačného stroja. Navrhla sa metodika separácie lokálnych porúch z pozdĺžneho profilu vozovky pomocou mediánového filtra. Unikátnym výsledkom je identifikácia rozmerov a tvarov 17000 lokálnych porúch zo spracovania výškových nerovností 25000 reálnych pozdĺžnych profilov vozoviek a určenie typu a parametrov teoretického rozloženia pravdepodobnosti pre jednotlivé rozmery lokálnych porúch. Navrhol sa algoritmus pre simulovanie náhodných pozdĺžnych profilov s lokálnymi prekážkami. Stanovila sa najvhodnejšia analytická náhrada spektra nerovností profilu vozovky pre potreby testovania, vývoja a simulácie kmitania vozidiel.
Pozri aj štúdiu