Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov


Začiatok riešenia:01.01.2016
Koniec riešenia:31.12.2018
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0065/16
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Peter Krížik
Projekt je zameraný na štúdium fenoménov u práškovo-metalurgických (PM) kompaktov pripravených kvázi-izostatickým kovaním hliníkových (Al) práškov s minimálnou plastickou deformáciou vnesenou počas konsolidácie. Výsledkom takejto konsolidácie je jemnozrnná Al štruktúra stabilizovaná kontinuálnou nano-tenkou sieťou natívnych amorfných oxidových (am-Al2O3) obálok, ktorá garantuje vysokoteplotné vlastnosti a stabilitu materiálu. Cieľom projektu je systematické vedecké štúdium a popis doleuvedených fenoménov, ktoré majú zásadný vplyv na vlastnosti (s dôrazom na mechanické vlastnosti) týchto kompaktov: