Štúdium stability roztavenej peny pripravenej z taveniny hliníkových zliatin stabilizovanej submikrometrickými časticami oxidu hliníka, analýza jej štruktúry a hodnotenie jej vlastností v tuhom stave


Začiatok riešenia:01.01.2007
Koniec riešenia:31.12.2009
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:VEGA 2/7167/27
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Kováčik
Najdôležitejším výsledkom projektu je overenie technológie prípravy hliníkovej peny priamo z hliníkovej taveniny po pridaní práškov hliníka a/alebo jeho zliatin, speňovadla a klasického práškovo metalurgického polotovaru do už roztaveného hliníka. Zloženie zmesi taveniny, stabilizujúcich práškov, speňovadla a práškovometalurgického polotovaru bolo postupne optimalizované vzhľadom na reprodukovateľnosť štruktúry peny, na jej homogenitu a izotrópnosť. Dosiahnuté štruktúry a mechanické a fyzikálne vlastnosti takto pripraveného penového hiníka sa ukázali porovnateľné s penovým hliníkom pripraveným čisto práškovometalurgickým postupom. Ďalším významným výsledkom je overenie možnosti odstrekovania takejto hliníkovej peny priamo do keramických škrupinových foriem.