Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla


Začiatok riešenia:01.01.2017
Koniec riešenia:31.12.2019
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0152/17
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Jerz
Cieľom projektu je preskúmať energetickú bilanciu materiálov s fázovou premenou a kompozitov s matricou z týchto materiálov, ktoré majú dobrý potenciál uplatnenia pri energeticky úsporných stavbách, v ktorých sa využíva solárna energia ako hlavná stratégia pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné charakteristiky vyvíjaných materiálov budú testované v podmienkach, ktoré umožnia nielen efektívne využívať energiu získanú v čase jej prebytku na vytvorenie tepelne komfortného vnútorného prostredia počas tuhej zimy, ale zároveň účinne odvádzať teplo z interiéru počas extrémne teplého leta a efektívne ho využívať pri ohreve teplej vody.

Skúmaná stratégia akumulácie tepelnej energie v rámci interiérov stavieb s využitím tepelnej kapacity konštrukcie stavby umožní správnou reguláciou vnútorných teplotných výkyvov zvýšiť tepelnú pohodu a znížiť tým náklady na ohrev teplej vody, zimné vykurovanie a letné udržiavanie chladu v interiéroch.