Spolupráca medzi vedou a priemyslom prináša úžitok obom


ELEKTROKARBON a.s. je slovenský výrobca uhlíkových materiálov a výrobkov pre dopravu a priemysel. Po ekonomickej reforme v roku 1990, ako mnoho iných slovenských spoločností, mal problémy s konkurenciou na európskom resp. svetovom trhu. Ale na rozdiel od mnohých iných spoločností, ELEKTROKARBON a.s. aj v ťažkých časoch investoval do výskumu.

V rokoch 2003 až  2008 sme vyvinuli a optimalizovali technológiu infiltrácie grafitu roztavenou meďou pre hromadnú výrobu uhlíkových líšt impregnovaných meďou pre klzné kontakty. Následne sme vyrobili a ELEKTROKARBON-u a.s.dodali kompletné technologické infiltračné zariadenie pre hromadnú výrobu klzných kontaktov pre koľajové vozidlá s dĺžkou do 1200 mm. Medené impregnované uhlíkové lišty s takýmito rozmermi dali spoločnosti ELEKTROKARBON a.s. konkurenčné výhody na trhu a zachránili pracovné miesta v spoločnosti.
Technological equipment 1 
Technological equipment 2 
Technologické zariadenie na hromadnú výrobu vyrobené na našom ústave pre Elektrokarbon a.s.