Projekty spolupráce Ústavu s partnermi


Medzinárodné bilaterálne projekty

Medzinárodné bilaterálne  projekty založené na dohodách medzi Ústavom materiálov a mechaniky strojov a jeho zahraničnými partnermi.

Ukončené projekty
Metal Matrix Composites (MMCs) as High Performance Metallic Material, 2014 - 2014
Dohoda o technickej podpore s Hyundai Motor Europe, 2013 - 2014
Vývoj technológie prípravy kompozitov pre batériové aplikácie, 2005 - 2011
Vývoj konštrukčných dielov z penového hliníka , 2003 - 2011
Vývoj a optimalizácia polotovaru na výrobu penového hliníka, 1998 - 2010

Medzinárodné multilaterálne projekty

Multilaterálne medzinárodné projekty založené na dohodách medzi Ústavom materiálov a mechaniky strojov a jeho zahraničnými partnermi.

Ukončené projekty
Recyklácia horčíkového odpadu , 2009 - 2011
Nové materiály a technológie na zníženie NVH spaľovacích motorov, 2008 - 2010

Domáce bilaterálne projekty

Bilaterálne  projekty založené na dohodách medzi Ústavom materiálov a mechaniky strojov a jeho partnermi na Slovensku.

Ukončené projekty
Vývoj a optimalizácia súčiastok vyrobených z pretlačených zmesí hliníkových práškov, 2009 - 2014