Projekty medzinárodnej spolupráce Slovenskej akadémie vied


Medziakademická dohoda

Medzinárodné programy  vytvorené na základe zmlúv Slovenskej akadémie vied s partnerskými inštitúciami v zahraničí.

Ukončené projekty
Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty, 2014 - 2017
Presné odlievanie turbínových lopatiek z niklových superzliatin, 2013 - 2016
Štúdium a modelovanie mechanických a tribologických vlastností nových ultrajemnozrnných Al-Al2O3 kompozitov, 2012 - 2014

Medziakademická dohoda, mobilita

Medzinárodné mobilitné programy vytvorené na základe zmlúv Slovenskej akadémie vied s partnerskými inštitúciami v zahraničí.

Riešené projekty
Aplikácia kovových pien v inteligentných paneloch a seizmických absorbéroch, 2022 - 2023
Ukončené projekty
Mechanical properties of ultra light metal and novel cement composites, 2019 - 2021
On the formation of bonding between native powder surface oxide layers in composites fabricated by forging of Mg, Al, and Ti powders, 2017 - 2018
Investigation of concrete matrix composites, shape memory foams and selected aggregates with application of X-ray microtomography, 2016 - 2018
Investigation of the influence of plastic strain instabilities on the fracture of Mg-Li-Zn alloys with the application of acoustic emission method, 2016 - 2018
Štúdium plastickej deformácie intenzívne tvárnených Mg-Li zliatin a kompozitov akustickými metódami , 2013 - 2015
Výskum nových zložení betónov s využitím Röntgenovej mikrotomografie, 2013 - 2015
Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti kompozitov na báze hliníka pripravených práškovou metalurgiou (termo-mechanickými procesmi), 2013 - 2014
Akustická emisia tlakovo namáhaných Mg a Al zliatin a kompozitov pred a po intenzívnej plastickej deformácii, 2010 - 2012
Akustické testovanie ultraľahkých zliatin a kompozitov s horčíkovou a hliníkovou matricou pred a po aplikácii intenzívnej plastickej deformácie, 2010 - 2012
Fázové interakcie a efektívne vlastnosti kovových kompozitov spevnených krátkymi uhlíkovými a karbidickými vláknami vyrobenými z rastlinných prekurzorov, 2008 - 2010
Správanie a efektívne vlastnosti krátkovláknových kovových kompozitov namáhaných mechanicky, termálne a mechanickými vibráciami, 2008 - 2010
Testovanie ultraľahkých MgLiAl zliatin a kompozitov s kovovou matricou akustickými metódami, 2008 - 2009
Akustická emisia nanokryštalických Mg a Al zliatin a kompozitov deformovaných tlakom, 2007 - 2009
Vysokoteplotné mechanické správanie intermetalických zliatin na báze TiAl , 2007 - 2009
Štúdium nanokryštalických MgLiAl kompozitov spevnených keramickými vláknami delta-Al2O3, 2004 - 2006