Príprava a štúdium nových typov kompozitov na báze Al pripravených in situ metódami práškovej metalurgie


Začiatok riešenia:01.01.2014
Koniec riešenia:31.12.2016
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0025/14
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Martin Balog
Projekt je zameraný na prípravu a výskum dvoch neštandardných typov kompozitov na báze Al pripravených in situ prístupmi práškovej metalurgie s využitím kompaktácie plastickou deformáciou za tepla. Bude sa jednať o:

i, kompozity typu Al+Al3Ti, ktoré budú pripravené prietlačným lisovaním mäkkých, plastických a neabrazívnych Al+Ti práškových zmesí a následnou in-situ tvorbou spevňujúcej Al3Ti fázy vhodným tepelným spracovaním. Očakáva sa, že kompozitné profily budú vykazovať vysoký Youngov modul pri relatívne nízkom obsahu Al3Ti fázy.  
      
ii, ultra-jemnozrnné kompozity typu Al+Al2O3, ktoré budú pripravené kovaním jemných legovaných Al práškov pokrytých tenkou natívnou Al2O3 obálkou. Očakáva sa, že homogénna distribúcia nano Al2O3 fázy po hraniciach veľko-uhlových hraníc Al zŕn povedie k výnimočnej teplotnej stabilite, creepovej odolnosti a pevnosti pri relatívne vysokých teplotách do ~450 °C.