Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí


Začiatok riešenia:01.01.2018
Koniec riešenia:31.12.2020
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0114/18
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Martin Balog
Projekt je zameraný na prípravu a štúdium kompozitných materiálov na báze hliníka (Al) vyrobených unikátnou, doteraz neoverenou, technológiou nízkotlakového liatia práškových kompozitných zmesí do komplexných odliatkov. Očakáva sa, že takýto proces bude umožňovať obísť mnohé nedostatky štandardných metód prípravy Al kompozitov. Výsledkom takéhoto procesu má byť jemnozrnný Al (A1050, AlSi, A6061) kompozitný materiál spevnený keramickými časticami (Al2O3, SiC) stabilizovaný sieťou tvorenou nanometrickými Al2O3 časticami, čím sa garantujú výhodné mechanické vlastnosti (najmä pri vysokých pracovných teplotách) a stabilita kompozitu. Cieľom projektu je systematické vedecké štúdium a popis vplyvu technologických parametrov, ktoré majú zásadný vplyv na zlievateľnosť, mikroštruktúru a vlastnosti týchto kompozitov.