Povlakovanie povrchu práškovo metalurgického titánu pôsobením elektromagnetického žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium mikroštruktúry a vybraných vlastností povlakov


Začiatok riešenia:01.01.2020
Koniec riešenia:31.12.2022
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0135/20
Pozícia ústavu v projekte:Vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Kováčik
Projekt sa zaoberá možnosťou povrchovej úpravy titánu, ktorý bol pripravený z titánového prášku nízkoteplotnými metódami práškovej metalurgie. Predpokladá sa použitie energetického zväzku elektromagnetického žiarenia dopadajúceho na povrch PM titánu vo forme laserového žiarenia, poprípade fokusovaného zväzku slnečného žiarenia. Pri nahriatí v pracovnej atmosfére sa predpokladá reakcia titánu s molekulami kyslíka alebo dusíka a vytvorenie povlakov na báze oxidov, nitridov poprípade ich zmesí. Následne bude študovaná mikroštruktúra a vybrané vlastnosti takto pripravených povlakov. Výsledným cieľom je preskúmať možnosti povrchovej úpravy PM titánu tak, aby sa v závislosti od budúcich aplikácií predchádzalo poškodeniu povrchu pri trení, došlo k zlepšeniu povrchu pre biokompatibilitu a zvýšila sa odolnosť voči korózii, ktoré sú najdôležitejšími dôvodmi povrchovej úpravy titánových súčiastok.