Nový držiak motora znížil hluk a vibrácie v automobile Hyundai


Na základe zmluvy o výskume sme v rokoch 2013 až 2014 spolupracovali so spoločnosťou Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH, v Rüsselsheime na štúdii nových materiálových aplikácií v automobilovom priemysle na zníženie hluku a vibrácií. Hlavnou otázkou bolo, či držiak motora naplnený hliníkovou penou dokáže dostatočne znížiť prenos vibrácií na nápravu.

Výsledkom bol vyvinutý držiak automobilového motora nového hybridného typu, ktorý kombinuje hliníkovú penu s tenkou povrchovou vrstvou bez pórov odliatou z hliníka. Prototypové testy nášho držiaka motora potvrdili prakticky úplné odstránenie kritických vibrácií v reálnych podmienkach po montáži do vozidla. Navyše, náš držiak motora v porovnaní s pôvodným mal mierne znížené náklady a hmotnosť.

Prototyp držiaka motora sa vyrobil pomocou novej technológie odlievania. Táto technológia je ľahko prispôsobiteľná na výrobu rôznych typov automobilových súčiastok a nie je výrazne obmedzená ich zložitosťou, veľkosťou a objemom hromadnej výroby na rozdiel od v súčasnosti používaných technológií.

V súčasnosti sa pripravuje patentová ochrana a jej prenos do praxe.
Computation 
Výpočet pevnosti metódou konečných prvkov hybridného odliatku držiaka motora. Najviac namáhané miesta na držiaku sú označené červenou farbou.