Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla


Začiatok riešenia:01.01.2022
Koniec riešenia:31.12.2024
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0169/22
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Peter Múčka