Nová technológia vylepšila stator fázového nastavenia vačkového hriadeľa v motore BMW


Na začiatku tohto príbehu bol základný výskum lisovania práškových zmesí zliatin hliníka. Toto je ten druh výskumu, ktorý sa mnohým platcom daní nepáči, pretože sa zameriava na získavanie nových poznatkov ale bez ohľadu na to, či sa budú dať niekedy využiť v nejakej konkrétnej aplikácii.

V našom prípade takto vopred získané poznatky umožnili vývoj novej technológie hromadnej výroby statorového krúžku fázového nastavenia vačkového hriadeľa pre motor BMW v spolupráci s našimi partnermi SHW GmbH, Wasseralfingen Nemecko a Alulight GmbH, Ranshofen Rakúsko. Naša technológia umožnila v motore BMW nahradiť klasický oceľový stator ľahším hliníkovým. Hromadná výroba 300 000 kusov ročne prebiehala v spoločnosti Sapa Profily a.s. Slovakia (dnes Hydro).