Lítiom stimulovaná medzifázová väzba v horčíkových kompozitoch


Začiatok riešenia:01.01.2020
Koniec riešenia:31.12.2022
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0117/20
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Stanislav Kúdela
Projekt je zameraný na štúdium vytvárania reakčnej väzby na rozhraní vlákno-matrica v kompozitoch na báze zliatin Mg-Li, Mg-Li-Zn a Mg-Li-Al armovaných uhlíkovými vláknami v procese ich prípravy metódou tlakovej infiltrácie. Lítium obsiahnuté v uvedených zliatinách v nízkej koncentrácii (menej ako 1 % hm.) reaguje s uhlíkovým vláknom, čím stimuluje vznik reakčnej väzby a zvyšuje účinok kompozitného spevnenia. Účinnosť tejto väzby bude testovaná deformačnými skúškami (ohyb) a teplotným cyklovaním pri dilatačných experimentoch.