Laserová modifikácia povrchu Ti-TiB2 biokompozitov pripravených procesom práškovej metalurgie s cieľom zvýšiť ich oseointegráciu


Začiatok riešenia:01.01.2023
Koniec riešenia:31.12.2025
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0054/23
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Kováčik