Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely


Začiatok riešenia:01.01.2022
Koniec riešenia:31.12.2025
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0061/22
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Andrej Opálek