In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie


Začiatok riešenia:01.01.2016
Koniec riešenia:31.12.2018
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0125/16
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Juraj Lapin
Projekt je zameraný na základný výskum in situ kompozitov typu TiAl-MAX určených pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. Cieľom projektu je vyvinúť technológiu na prípravu kompozitov metódou in-situ tvorby spevňujúcich častíc (Ti,Nb)2Al(C,N) (fáza MAX) v taveninách Ti-Al-Nb a pripraviť z nich vzorky gravitačným a odstredivým odlievaním. Budú skúmané fundamentálne otázky formovania spevňujúcich častíc vo vybraných taveninách. Určí sa vplyv parametrov tavenia a odlievania na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti kompozitov pri izbovej a vysokých teplotách. Bude analyzovaná mikroštruktúrna stabilita tepelne spracovaných kompozitov počas dlhodobej vysokoteplotnej expozície. Budú navrhnuté simulačné modely deformačného správania kompozitov a numerické výpočty metódou konečných prvkov budú experimentálne verifikované. Získané originálne poznatky prispejú k vývoju nových ľahkých materiálov určených predovšetkým na výrobu obežných kolies turbodúchadiel benzínových spaľovacích motorov.