Gradientné hliníkové peny


Začiatok riešenia:01.01.2010
Koniec riešenia:31.12.2012
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0191/10
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Kováčik
Najdôležitejším výsledkom projektu je vedecké preskúmanie technológie prípravy gradientnej hliníkovej peny pomocou práškovo metalurgického polotovaru a taktiež z hliníkovej taveniny po pridaní práškov speňovadla, stabilizujúcich práškov a klasického práškovo metalurgického polotovaru. Zloženie zmesi taveniny, stabilizujúcich práškov, speňovadla a práškovo-metalurgického polotovaru bolo postupne optimalizované vzhľadom na dosiahnutie gradientnej štruktúry peny. Ďalej boli preskúmané dosiahnuté mechanické a fyzikálne vlastnosti takto pripraveného gradientného penového hliníka. Tieto sa ukázali byť porovnateľné s homogénnym penovým hliníkom danej hustoty pripraveným čisto práškovo-metalurgickým postupom.