Elektrochemické a akustické metódy štúdia vlastností konštrukčných kovových materiálov


Začiatok riešenia:01.01.2006
Koniec riešenia:31.12.2008
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:1/3155/27
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Stanislav Kúdela st.