Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku


Začiatok riešenia:01.01.2019
Koniec riešenia:31.12.2022
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0106/19
Pozícia ústavu v projekte:Vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ:Andrej Štafura
Špecifickou skupinou našich historických organov sú menšie jednomanuálové nástroje bez pedála a organové pozitívy, ktoré mali v konkrétnom akustickom priestore aj „funkciu“ veľkých nástrojov. V predkladanom projekte sa budeme zaoberať výskumom drevených registrov vybraných organových pozitívov a to najmä Copulou major a minor. Cieľom výskumu s osvedčeným výskumným tímom je priniesť čo najkomplexnejšie poznatky o daných registroch a exaktne pomenovať, akým spôsobom dosiahli organári ich zvukové vlastnosti. Výskum sa bude realizovať cez niekoľko čiastkových výskumných aktivít, od zberu a analýzy menzurálnych dát až po analýzu fyzikálno-akustických vlastností materiálu organových píšťal. Výsledkom budú komplexné poznatky od dobovej farby zvuku, cez ladenie až po akustiku konkrétneho priestoru. Zároveň sa uskutoční aj muzikologická reflexia zachovaného dobového organového hudobného repertoáru. A to v kontexte konkrétnych nástrojov a nových hudobno-štýlových interpretačných možností.