Deformačné chovanie medzifázovej väzby vlákno/matrica v kompozitoch C(f)/MgGd


Začiatok riešenia:01.01.2023
Koniec riešenia:31.12.2025
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0101/23
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Stanislav Kúdela