Európska noc výskumníkov

Projekt popularizácie vedy


Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. sa od roku 2008 tradične zúčastňuje podujatí Európskej noci výskumníkov.

FotoPozrite, ako sa vytvára penový hliník... Keby ste boli trošku väčší, mohli by ste si to skúsiť urobiť sami!  

 

Materiály pre lepší život

27. 9. 2019, Bratislava, Stará tržnica

Pri vývoji nových materiálov musíme dnes veľmi zvažovať, čo dobré pre život na Zemi prinesú a čím ho zaťažia. Tento problém je veľmi zložitý a jeho jednostranné riešenia môžu byť rovnako nebezpečné ako jeho ignorovanie. Návštevníci stánku sa mohli oboznámiť s problematikou vývoja nových materiálov vyvíjaných na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV z komplexného pohľadu na zlepšenie života na Zemi. Ako príklad uveďme problematiku vývoja nových materiálov priamo pre biomedicínske použitie alebo materiálov, ktoré majú silné environmentálne dopady v oblasti výroby, výmeny alebo úspory energie.
 

Pozri sa do vnútra materiálov

28. 9. 2018, Bratislava, Stará tržnica

Technické materiály sú vo vnútri omnoho zaujímavejšie ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. V našom stánku mohli návštevníci pozorovať, že vnútorná štruktúra materiálov je nielen zložitá ale aj zaujímavá a krásna. Dozvedeli sa ako pochopenie zákonitostí vnútorného sveta materiálov umožňuje vyvíjať nové materiály s vopred určenými vlastnosťami a ako nové materiály umožňujú vyrábať nové výrobky, ktoré postupne menia náš svet.


Veda ukrytá v materiáloch

29. 9. 2017, Bratislava, Stará tržnica

Predstavenie fascinujúceho sveta vnútornej štruktúry a zloženia materiálov dômyselne vytvorených človekom aby mu slúžili.
Návštevníci stánku mohli v mikroskope sledovať štruktúru rôznych materiálov včítane mikroštruktúry kovov s populárnym výkladom odborníkov. Mali možnosť dozvedieť sa o vzťahu štruktúry materiálov a ich vlastností, ako aj o problematike vývoja nových materiálov s vopred určenými vlastnosťami, ktoré umožňujú vytvoriť inak neuskutočniteľné výrobky a zariadenia prispievajúce k tomu, aby sa náš svet stával čoraz lepším miestom pre život.
 
Photo 1
 
Photo 2
 
Photo 4
 
Photo 3
 

Magický svet kovov

30. 9. 2016, Bratislava, Stará tržnica

V rámci expozície ÚMMS SAV sme predstavili príklady úspešných aplikácií progresívnych materiálov na báze kovov, akými sú napr. ultraľahký penový hliník, kompozity s kovovou matricou schopné odolávať extrémne vysokým teplotám, intermetalické zliatiny určené pre letecké motory alebo lopatky turbín budúcich energetických zariadení. Sú to všetko materiály vyvíjané na ústave v záujme trvalo udržateľného rozvoja života na Zemi.