Nájdi v sebe vedca

alebo snaha zvýšiť záujem o vedu už u žiakov základných škôl. Projekt popularizácie vedy


V posledných rokoch sa stretávame problémom získavania najlepších slovenských študentov na doktorandské štúdium. Dr. Nosko z nášho ústavu cíti, že korene tohto problému siahajú až podchyteniu záujmu žiakov základných škôl.

V roku 2017 nadchol aj kolegov z niekoľkých ďalších ústavov SAV (Ústav polymérov SAV, Ústav pre výskum srdca SAV a Chemický ústav SAV) a zrodil sa projekt exkurzií žiakov.

Projekt je postavený ako doplnk k vzdelávaniu žiakov 5. až 9. tried základných škôl napojený na štandartné predmety ako chémia biológia a technické vzdelávanie.
Okrem nových teoretických poznatkov získajú žiaci praktickú skúsenosť so zaujímavými pozorovaniami v laboratóriách ústavov.

 
2019 - Štyri aprílové stredy patrili na Ústave materiálov a mechaniky strojov šiestakom
2018 - Deti sa na jeden deň opäť stali skutočnými vedcami
2017 - Začiatky