Vývoj metodiky kontinuálneho monitorovania únavového poškodenia v prevádzke s náhodným charakterom zaťažovania


Začiatok riešenia:01.01.2012
Koniec riešenia:31.12.2014
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0181/12
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Vladimír Kliman
Cieľom projektu je vytvoriť systém, ktorý umožní kontinuálne monitorovanie únavového poškodenia v kritických miestach konštrukcie v prevádzke s náhodným charakterom zaťažovania. Výsledkom riešenia projektu by mal byť model, ktorý umožní, na základe merania časového priebehu deformácie v kritickom mieste konštrukcie, v reálnom čase počítať charakteristiky potrebné na posúdenie spoľahlivej prevádzky konštrukcie z hľadiska únavy materiálu (hromadenie únavového poškodenia v pravdepodobnostnej interpretácii, zmena pravdepodobnosti vzniku predčasného porušenia pri výskyte neštandardnej zaťažovacej situácií, aktuálna zvyšková životnosť, pravdepodobnosť prežitia požadovanej prevádzkovej životnosti, atď.). Vedecký prínos spočíva v zavedení pravdepodobnostných prístupov do výpočtov parametrov potrebných na hodnotenie únavovej spoľahlivosti konštrukcie.