Štúdium úžitkových vlastností materiálov po viacnásobnej plastickej deformácii


Začiatok riešenia:01.01.2008
Koniec riešenia:31.12.2010
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:1/0203/08
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Stanislav Kúdela st.
Projekt je zameraný na štúdium elektrochemických vlastností (korózie) vybraných horčíkových zliatin najmä typu AZ a AE podrobených intenzívnej plastickej deformácii.