Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku


Akronym:KC Bratislava
Začiatok riešenia:01.08.2011
Koniec riešenia:30.11.2015
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:26240220073
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Juraj Lapin
Strategickým cieľom projektu je „Vybudovanie integrovaného kompetenčného centra, spájajúceho súkromný a akademický sektor, ktorého cieľom je podpora kľúčových priemyselných odvetví SR“. Súčasťou strategického cieľa predkladaného projektu je výrazným spôsobom prispieť k napredovaniu výskumu v oblasti nových materiálov, pokročilých materiálov a energetiky za využitia výsledkov špičkového výskumu kompetenčného centra.
Pozri aj štúdiu