Chémia fázových medzipovrchov v kovových kompozitoch


Začiatok riešenia:01.01.2008
Koniec riešenia:31.12.2010
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0174/08
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Stanislav Kúdela st.