Energetická reprezentácia kmitajúcich mechanických sústav a cesty tokov výkonu


Začiatok riešenia:01.01.2009
Koniec riešenia:30.04.2010
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0215/09
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Erich Wiszt
Vedecký projekt nadväzuje na končiaci projekt VEGA “Modelovanie kmitajúcich mechanických sústav z energetického hľadiska za účelom viacrozmernej analýzy tokov výkonu a s využitím teórie ciest tokov výkonu”. Okrem ďalšieho zlepšovania získaných modelov a rozvíjania vypracovaných teórií projekt tiež rozšíri škálu poznatkov o disperzii a toku energie elastických vĺn v anizotropných hrubostenných vrstvených medzikruhových valcoch, a to v nadväznosti na doteraz získané výsledky v prípade viacvrstvového, transtropicko-izotropicko-transtropického valca. Predpokladá sa aj experimentálne overenie výsledkov v spolupráci so zahraničným partnerom. Tiež sa predpokladá využitie výsledkov pri znižovaní hluku - aplikáciou výsledkov na metódu štatistickej energetickej analýzy (určovanie ciest šírenia hluku a ich výkonovú významnosť) ako aj pri znižovaní vibrácií – aplikáciou výsledkov na aktívnu vibroizoláciu vo vozidlách resp. v ich modeloch (štvrtinový, polovičný a pod.).