Deformačné chovanie krátkovláknových kompozitov na báze zliatin Mg-Li-Zn


Začiatok riešenia:01.01.2014
Koniec riešenia:31.12.2016
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0186/14
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Stanislav Kúdela
Krátkovláknové kompozity na báze Mg-Li a Mg-Li-Zn zliatin budú pripravené tlakovou infiltráciou vláknitej predformy (Saffil) v laboratórnej autokláve. Zloženie uvedených zliatin bude generovať dvojfázovú štruktúru hcp+bcc v ktorej sa bude uplatňovať buď tuhoroztokové spevnenie alebo precipitačné vytvrdenie. Premennými štruktúrnymi parametrami vláknitej zložky bude jej objemový podiel a priestorová orientácia. Študované bude deformačné chovanie zliatin a kompozitov pri statickom tlakovom zaťažovaní pri rôznych teplotách (20-200°C) vo vzťahu k ich štruktúre. Analyzované budú deformačné a spevňujúce mechanizmy v uvedených kompozitoch.