Invertovaný svetelný mikroskop Carl Zeiss Axio Observer Z1m


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov

  • analýza veľkosti zŕn, nekovových inklúzií, čistoty železa,
  • meranie hrubky a geometrie vrstiev
  • analýza grafitových častíc veľkosti, tvaru a geometrie
  • analýza mikroštruktúry pre všetky materiálové aplikácie
  •  

Technické parametre

  • fixný analyzátor, merací analyzátor s možnosťou otáčiania o 360° a rotačný analyzátor s rotujúcou doskou

 Microscope_Carl_Zeiss_Axio_Observer_Z1m

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova