Laserový mikroskop Carl Zeiss LSM700


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov

  • štvor laserový konfokálny skenovací mikroskop pre tvorbu a snímanie priestorových snímkov s výborným zaostrením hĺbky
  • 3D topografia pre analyzu materiálov a testovanie
  • skúmanie zložitých javov

Technické parametre

  • rozlišenie 4×1 až 2048×2048 pixelov
  • priblíženie 0,5 až 40x premenné po krokoch 0,1
  • snímkovacia rýchlosť štyroch farebných signálov až 5 snímkov za sekundu pri rozlíšení 512×512 pixelov alebo maximálne 154 snímkov za sekundu pri rozlíšení 512×16 pixelov
  • voľné otáčanie pri snímani okolo 360° premenné po krokoch 0,1°
  • objektívy 10x/0.3, 20X/0.8, 40X/1.3DIC, 63X/1.4 Oil DIC

 Microscope_Carl_Zeiss_LSM700

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova