Mikrotvrdomer Zwick/Roell ZHµ


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov

  • výpočet mikrotvrdosti podľa Vickers
  • automatický výpočet hlbky vpichu
  • skenovanie a spájanie obrázkov nasnímanej vzorky

Technické parametre

  • testovanie podľa normy ISO 6507, ISO 4545 a ASTM E 384
  • zaťaženie v rozsahu 10 – 2 000 gf
  • voľne nastaviteľné časové oneskorenia od 5 do 60 sekúnd

 Hardness_tester_Zwick_ZHVmu

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova