Indentovaná tvrdosť Zwick/Roell ZHU 2,5


Miesto: 

Realizácia experimentov

  • priemerná hodnota a štandardná odchylka
  • výpočet tvrdosti podľa Vickersa, Brinella a Martensa
  • výpočet indentovanej tvrdosti HiT, indentovaného Youngovho modulu Eir, creepových vlastnosti, creepových relaxačných vlastnosti

Technické parametre

  • testovanie podľa normy EN ISO 14577-1
  • zaťaženie od 5 N do 2 500N
  • testovacia oblasť 350 mm

 Hardness_tester_Zwick_ZHU_2.5

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova