Nanotvrdomer Zwick Roell ASMEC


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov

  • stanovenie kritického napätia pre plastickú deformáciu alebo vznik trhlín
  • automatické meranie rozloženia tvrdosti v celej časti vzorky
  • vykreslenie výsledkov v grafe sila – posunutie

Technické parametre

  • maximálna sila ± 2 000 mN
  • maximálny posuv ± 200 µm
  • maximálny priemer vzorky 25 mm
  • maximálna prenosová rýchlosť je
  • 64 bodov za sekundu

 Zwick_ASMEC

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova