Nanotomograf XT H 225 ST


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov

  • kontrola vnútornej štruktúry odliatkov, výliskov z rôznych kovov , kovovej peny , kompozitných materiálov prípadne keramiky
  • kvalitatívna analýza plošných spojov pre elektrotechnický priemysel, výskum v oblasti organických materiálov

Technické parametre

  • maximálne napätie –225 kV
  • maximálny výkon elektrónového lúča – 225 W
  • rozmer bodu Rtg lúča – 3 µm
  • rozlišovacia schopnosť – 2 µm
  • manipulátor – 5-osový (x,y,z,rotácia 360° a naklápanie +/- 30°)

 CT_System_XT_H_225_ST

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova