Creepove stanice Zwick/Roell Kappa 50LA – Deadweight


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov

  • konštantné pôsobenie zaťaženia pomocou gravitačnej sily -mŕtvej váhy
  • ťahové creepové skúšky
  • meranie creepových vlastností do 1200 °C

Technické parametre

  • presnosť merania 1-100% nominálnej sily podľa normy ISO 7500-2
  • štandardné uchytenie pre vzorky so závitovou hlavou, ploché vzorky aj pre vzorky na tlakové skúšky
  • mechanický extenzometer do vysokých teplôt s axiálnymi a horizontálnymi senzormi

 Creep_Kappa_50LA_Deadweight

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova