Creepove stanice Zwick/Roell Kappa 50LA – Spring


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov

  • ťahové creepové skúšky pri konštantnom napätí
  • skúšky napäťovej relaxácie
  • meranie creepových vlastností do 1 200 °C

Technické parametre

  • maximálna síla ťah/tlak 50 kN
  • meraná dĺžka vzorky 10 – 50 mm
  • skúšobné vzorky so závitovou hlavou M10 a M12
  • ploché skúšobné vzorky šírka 6 mm

 Creep_Kappa50LA_Spring

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova