Creepove stanice Zwick/Roell Kappa 100 SS – CF


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov

  • creepové skúšky a pokročilé creepové skúšky, ktoré vyžadujú maximálnu presnosť sily špeciálne pri veľmi nízkych rýchlostiach skúšky
  • creepovo-únavové skúšky do 1200 °C
  • relaxačné skúšky

Technické parametre

  • presnosť merania podľa normy ISO 23788
  • štandardné uchytenie pre vzorky so závitovou hlavou, ploché vzorky aj pre vzorky na tlakové skúšky
  • mechanický extenzometer do vysokých teplôt s axiálnymi a horizontálnymi senzormi

 Creep_Kappa 100SS

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova