Charpyho kladivo (Zwick/Roell RKP 450)


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov

  • stanovenie rázovej a vrubovej húževnatosti kovov a zliatin
  • vplyv teploty na rázovú a vrubovú huževnatosť kovových materiálov a zliatin

Technické parametre

  • testovanie podľa normy EN ISO 148-1
  • kapacita kladiva 0 – 450 J
  • rýchlosť nárazu 5 – 5,5 m/s

 Charpy

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova