Vysokorýchlostný trhací stroj Instron


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov

  • určovanie vlastností materiálov pri vysokých rýchlostiach deformácií

Technické parametre

  • kapacita 40 – 100 kN
  • rýchlosť 25 m/s
  • dynamické zaťaženie 40 kN
  • statické zaťaženie 50 kN
  • maximálny pracovný tlak 280 bar

 Instron

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova