Trhací stroj Zwick/Roell Z600 a Z200


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov

  • realizácia skúšok v ťahu, tlaku a ohybe pri izbových aj zvýšených teplotách
  • meranie deformácií pomocou bezkontaktného laserového extenzometra
  • realizácia skúšok na valcových vzorkách s priemerom M8, M10 a M12

Technické parametre

  • Z600 maximálna sila 600 kN
  • komora s ohrevom do 400 °C pre trhací stroj Z600
  • rýchlosť posuvu priečnika – 0,01 – 200 mm / min
  • maximálna testovacia frekvencia 0,5 Hz Z200
  • maximálna sila 200 kN
  • komora s ohrevom do 1200 °C pre trhací stroj Z200

 Zwick_Z600

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova