Gleeble 3800


Miesto: Výskumno-vývojové centrum pre energetiku, Trnava

Realizácia experimentov:

  • meranie mechanických vlastností do 1 500 °C
  • skúšky únavy materiálov pri vyšších teplotách
  • štúdium procesov kryštalizácie
  • štúdium procesu tavenia a tuhnutia
  • meranie mechanických vlastností do 1 500 °C
  • simulácia tepelného spracovania do 1500 °C

Technické parametre:

  • maximálna rýchlosť ohrevu 10 000 °C/s
  • maximálna rýchlosť ochladzovania 6 000 °C/s
  • maximálne zaťaženie 200 kN

  Gleeble_3800

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova