Analyzátor kyslíka, dusíka a vodíka LECO ONH836


Miesto: Hlavné pracovisko, Bratislava

Realizácia experimentov

  • meranie obsahu kyslíka, dusíka a vodíka v anorganických materiáloch, v železných a neželezných zliatinách a žiaruvzdorných materiáloch

  LECO ONH836 analyzerLECO ONH836 – oxygen/nitrogen/hydrogen analyzer

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova