Zástupcovia Trenčianskej univerzity na pôde ÚMMS SAV

Dňa 30.04.2024 sa na pôde Ústavu materiálov a mechaniky strojov konalo  priateľské stretnutie zástupcov Divízie mikroštruktúr povrchov a rozhraní a Trenčianskej univerzity  Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Cieľom stretnutia bolo predstavenie ústavu zástupcom univerzity a študentom 4. a 5. ročníka a zároveň predstavenie možností štúdia a tém doktorandského štúdia ponúkaných našou inštitúciou pri príležitosti začatej spolupráce s Fakultou špeciálnej techniky v oblasti školenia doktorandov.
Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu a prítomní mali možnosť zdieľať svoje skúsenosti a zoznámiť sa s vedeckou činnosťou na akademickej pôde. Diskusie sa týkali rôznych aktuálnych tém a výziev, ktorým čelíme v rámci našich odborných oblastí. Taktiež nám toto stretnutie umožnilo predstaviť náš výskum, infraštruktúru a laboratóriá.
Veríme, že v budúcnosti budeme pokračovať v organizovaní podobných akcií, ktoré podporia spoluprácu v oblasti vzdelávania.